“Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā…..” Ap.d.2:1 Tā iesākas pirmie Vasarsvētki, kā to apraksta evaņģēlists Lūka, savā Apustuļu darbu grāmatā iesākot ar pirmo pantu un līdz pat 42.Arī šodien draudzes kopība esam mēs, cilvēki, kuri tikuši uzrunāt nākt kopā, un jo sevišķi sapulcēties draudzes svētdienas dievkalpojumos. Tas arvien jau no senatnes …
Draudzes mācītājs Gints Kronbergs būs klātienē Grobiņā no 8-15.jūnijam. Aicinām sazināties un pieteikties uz tikšanos caur mācītāja epastu: gintslaura@inbox.lv  vai telefonu +37126516653- ikvienu kurš ir izteicis vēlēšanos par sarunu, aizlūgumu, vai svētdarbībām: kristībām, iesvētībām, laulībām, šai vasarā! Tam sevišķi rezervējam sestdienu 10.jūniju un ikvienu dienu no 12-14.jūnijam! * Sakarā ar draudzes mācītāja Ginta Kronberga prombūtni …
Š. g. 11. jūnijā Svētdienas skolas  mācību gada noslēguma nodarbība. Pēc Dievkalpojuma  bērni, vecāki, skolotāji sanāk kopā uz svētku pasākumu! (Saulainā laikā ārā, vietu precizēsim tuvākajā laikā, lietus gadījumā Sic telpā. Līdzi paņemams mazs groziņš!) Lai visiem priecīgas vasaras brīvdienas! “Manas avis klausās Manā balsī, Es tās pazīstu, un viņas Man seko ”Jņ.10:27
Ceturtdien 25.maijā plkst. 18.00 Debesbraukšanas dienas Dievkalpojums.
Š. g. 21.maijā, svētdien, plkst.12.30 (tūlīt pēc Dievkalpojuma) bijušā sic telpā notiks sadraudzība ar tematu “Fiziskās aktivitātes mūsu veselībai”, vadīs fizioterapeite- Heinacka. Visi laipni aicināti! Kontaktpersonas tālrunis 29126060- Ingrīda Liepa
PAGE TOP