Svētdienas skolas mācību saturu nosaka Svētie Raksti, piemēram: „..kad Tu no mazām dienām zini Svētos Rakstus, kas spēj padarīt Tevi gudru pestīšanai caur ticību KRISTŪ JĒZŪ”, (2. Timotejam. 3:15).

sv-skolas-logoSvētdienas skolas mērķis ir palīdzēt bērnam iepazīt Dievu, Dieva Vārdu un saskatīt Dieva darbu pie viņa un pasaulē, lai veidotu bērnu par garīgi pilnvērtīgu personību attiecībām ar Dievu un citiem cilvēkiem.

Mūsu baznīcā dievkalpojumu laikā notiek regulāras Svētdienas skolu nodarbības. Uz doto brīdi mūsu Svētdienas skolu apmeklē ap 30 bērniem, dažāda vecuma (2-15 gadi), bet regulāri nodarbībā piedalās aptuveni līdz 15 bērniem.

Šobrīd nodarbībās tiek strādāts pēc mācību grāmatas ”Pieaugot Kristū”. Katrs bērns saņem uzdevumu lapas ar uzlīmēm par attiecīgo nodarbības tēmu. Grāmata ietver nodarbības tēmas, kas paredzētas veselam mācību gadam. Grāmatas dalās divās daļās: rudens daļā – Vecās Derības tēmas, bet ziemas un pavasara daļās – Jaunās Derības tēmas.

Šobrīd svētdienas skolas nodarbības vada 8 skolotājas. Katrā nodarbībā piedalās divas skolotājas, lai pilnvērtīgāk varētu strādāt ar bērniem. Draudze rūpējas un atbalsta, lai skolotājas varētu pilnveidoties un attīstīt savas zināšanas, apmeklējot dažādus kursus un rekolekcijas.

Kādas bērniem ir iespējas svētdienas skolā?

Iesākot nodarbību, bērni līdz ar skolotājām lūdz un pateicas par bērniem svarīgām lietām.Bērni tiek iepazīstināti ar Dieva vārdu, viņiem iesaistoties tas tiek kopīgi pārrunāts un izanalizēts, lai to saprastu un uztvertu arī mazākie bērni.

Pēc Dieva vārda lasījuma notiek praktiskas nodarbes atbilstoši tēmai. Paši mazākie zīmē un krāso, bet lielākie bērni veic jau sarežģītākus locījumus ar papīru un veic citus rokdarbus. Tiek veidoti arī kopīgi grupu darbi.

Nodarbību laikā notiek dažādas diskusijas par bērniem aktuālām tēmām.

Nodarbību noslēgumā, protams, neizpaliek bērniem tik mīļās spēles un rotaļas.

Mēs priecājamies par katru jaunpienākušo bērniņu mūsu Svētdienas skolā, lai viņs uzzinātu ko vairāk par Dievu un piedzīvot tā tuvumu. Ar Dieva vārdu bērns izaug dvēseliski tīrāks un godīgāks, kurš prot mīlēt un cienīt sevi, vecākus un līdzcilvēkus.

Grobiņas baznīcas svētdienas skola

Svētdienas skolas nodabības notiek katru svētdienu dievkalpojuma laikā SIC telpās.