Jauniešu vakari ir pārtapuši jauniešu rītos.

Mēs, 3. – 9. klases skolēni un skolotājas – Inese, Lāsma, Ligita, Kristīne– , tiekamies katru svētdienu. Daudzveidīgās un interaktīvās nodarbībās mēs apgūstam Bībeli un iepazīstam Dievu, mācāmies domāt ar prātu un just ar sirdi. Mēs diskutējam, spēlējam spēles, rotaļas un teātri, dziedam, zīmējam, veidojam dažādas tematiskas lietiņas, gatavojam dāvaniņas. Katru reizi mēs priecājamies par kopā būšanu, pateicamies par mums dāvāto un aizlūdzam par tiem, kam nepieciešams atbalsts.

Ja arī tu esi atvēris savu sirdi Dievam un vēlies pieaugt ar Jēzu Kristu, tad esi mīļi gaidīts mūsu vidū!