Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek katru svētdienu plkst. 11:00.

Durbes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek katru svētdienu plkst.14:00.