J Ū N I J S

11.jūnijā – Trīsvienības svētku svētdienā, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar Kristībām. Dziedās ansamblis R.Juzupa vadībā.


J A N V Ā R I S

1.janvāris – Jaungads, plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs


F E B R U Ā R I S

1.februārī – plkst. 18:30, Iesvētes mācības kursa sākums
9.februārī – plkst. 18.00, Draudzes Padomes sapulce
26.februārī – Grobiņas pilsētas 322.gadu jubileja, plkst. 19:00 Koncerts baznīcā ar Maestro Raimondu Paulu un Zigfrīdu Muktupāvelu.


Decembris

Svētdien, 4. Adventa 24.decembrī –  Dievkalpojums plkst.11.00 ar kristībām un iesvētībām un plkst. 18.00 Svētvakars
Pirmdien, Pirmie Ziemsvētki  25.decembrī – Dievkalpojums plkst. 11.00
Svētdien, Vecgada diena 31.decembrī – Dievkalpojums plkst. 11.00
Sestdien, Zvaigznes diena 6. janvārī  – Dievkalpojums plkst. 15.00 Svētdienskolas priekšnesums, pēc tā sadraudzība mācītājmājā un plkst.18.00 lūgšanu vakars ar dziesmām kopā ar Kristīni Lociku