Vārds “diakonija” ir cēlies no grieķu valodas un nozīmē kalpošana, kristīga palīdzība, atbalsts, mierinājums, kristīgs sociālais darbs, vērsts uz cilvēkiem slimībās, grūtībās, krīzēs.

Diakonija ir draudzes kalpošana, rūpēs par draudzes locekļu pamatvajadzībām: līdzekļi, ēdiens, apģērbs. Diakonijas kalpošana izpaužas arī draudzes dievkalpojumos, kā aizlūgumi par grūtībās nonākušajiem, līdzekļu vākšana noteiktiem mērķiem, dievgalda aiznešana slimajiem uz mājām, vai slimnīcu.

Draudzes diakonijas vadītāja Ingrīda Liepa mob. 29126060