M A R T S

6.martā – plkst. 19.00 notiks Pelnu dienas dievkalpojums
10.martā – pēc dievkalpojuma, 13:00 Grobiņas SIC (skolēnu interešu centrā) notiks sadraudzības pasākums. Līdzi var ņemt groziņu.
24. – 31. marts – Notiks Klusuma rekolekcijas Griezē. Vadīs Liepājas diecēzes bīskaps emeritus Pāvils Brūvers. Pieteikšanās pie mācītāja A.Freipiča T.22316912 vai atis.freipics@lelb.lv


A P R Ī L I S

12.aprīlī – plkst. 19.00 Krusta ceļš. Krustaceļā  tiek apcerētas Jēzus Kristus ciešanas
14. aprīlī – plkst. 11.00 Pūpolu svētdiena
18.aprīlī – plkst. 19.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
19.aprīlī – plkst. 15.00 Lielās piektdienas  dievkalpojums
20. aprīlī – plkst. 22.00 Lieldienu nakts vigīlija
21. aprīlī – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI!
21. aprīlī – plkst. 11.00 LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS
21. aprīlī – plkst. 13.00 DIEVKALPOJUMS ģimenēm ar bērniem. Piedalīsies svētdienskolas skolēni!


M A I J S


J Ū N I J S


J Ū L I J S

26.jūlijs – 2.augusts  – Rekolekcijas “Mīlēt un piedot”  notiks Griezē. Vadīs Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Terēze, Inese Runce. Dievkalpojumus vadīs mācītājs A.Freipičs. Pieteikšanās pie m. Marijas 28641172 vai marijasje@inbox.lv