Svētdienas Skola notiek visu bērnu vecumiem.
* Mācītāja pieņemšanas laiki ceturtdienās  plkst. 15.00 – 18.00.
* Dievkalpojums arī ceturtdienās ar Sv. Vakarēdienu plkst. 18.00.
* Iesvētes mācības kurss ceturtdienās plkst. 19.00.


M A R T S

23.martā – plkst. 18.00 ar svētbrīdi baznīcā sāksies Jāņa Bitāna lekcija par ciešanu laiku un gavēni
24.martā – plkst. 11.00 Palmu jeb Pūpolu svētdienas dievkalpojums
29.martā – plkst. 19.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
30.martā – plkst. 15.00 Lielās Piektdienas Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu
31.martā – plkst. 22.00 Lieldienu nakts vigīlijas dievkalpojums ar uguns un ūdens svētīšanu


A P R Ī L I S

1.aprīlī – plkst 11.00 Kristus Augšāmcelšanās dienas dievkalpojums


M A I J S


J Ū N I J S

No 11.-17. jūnijam – Griezes rekolekciju mājā notiks klusuma rekolekcijas, ko vadīs Liepājas bīsk.emer. Pāvils Brūvers un draudzes mācītājs Atis Freipičs. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie draudzes mācītāja.
23.jūnijā – draudzes cilvēki ir aicināti uz kopīgu Jāņu svinēšanu- Jāņa Kristītāja dienas sagaidīšanu Griezē (sīkāka informācija par vietu mājaslapā: www.griezesbaznica.lv).
24.jūnijā – plkst.12:00 Jāņa Kristītāja dienas dievkalpojums Griezes baznīcā, pēc kura tie kas vēlēsies dosimies 3 dienu braucienā ar plostiem pa Ventu no Griezes līdz Lēnu baznīcai.
No 29.jūnija līdz 1.jūlijam – notiks Draudzes nometne nometņu vietā Griezē.


J Ū L I J S

No 13.-15. jūlijam – Griezē notiks gadskārtējās kristīgās mūzikas dienas, kurās aicināti piedalīties visi, kam patīk mūzika, neatkarīgi no konfesionālās piederības, arī tie, kas varbūt vēl tikai meklē Dievu. Sīkāka informācija un info par pieteikšanos no 1 jūnija mājaslapā www.griezesbaznica.lv
No 25.-27. jūlijam – Griezē notiks Grobiņas draudzes svētdienas skolas nometne. Nometnē bērniem no 6-7 gadu vecuma būs arī iespēja sagatavoties lai varētu dievkalpojumos saņemt Svēto Vakarēdienu.


D E C E M B R I S

1.Advents: 2.decembrī plkst.11:00

2.Advents: 9.decembrī plkst.11:00

3.Advents: 16.decembrī plkst.11:00

4.Advents: 23.decembrī plkst.11:00

Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums 24.decembrī plkst. 18:00

Dievkalpojums Pirmajā Ziemassvētku dienā 25.decembrī plkst. 11:00

Dievkalpojums ģimenēm ar bērniem Pirmajā Ziemassvētku dienā 25.decembrī plkst.13:00

Visus Adventa un svētku dievkalpojumus muzikāli kuplinās dažādi mākslinieki.