Ikvienam kristietim Bībele ir jālasa regulāri. Tomēr, ņemot vērā mūsdienu laikmeta aizņemtību un steigu, vairumam cilvēku tam neatliek laika un trūkst arī prasmju, jo Bībele ir jāmācās lasīt. Līdz ar to vairums draudžu un arī mūsu draudze piedāvā Bībeles stundas sagatavota cilvēka vadībā. Bībeles stundas ir tematiskas, piemēram, ziedošanas principi, laulība, marioloģija, vai arī analītiskas, piemēram, kādu atsevišķu Bībeles nodaļu vai pantu tekstuāla analīze ar mērķi iepazīties ar Bībelē teikto tuvāk.