Mūsu rekvizīti:
Grobiņas evaņģēliski-luteriskā draudze
Reģ.Nr. 90000159354
Lielā iela 21, Grobiņa LV-3430
SEB „Latvijas Unibanka”, UNLA LV2X
Konta Nr. LV54UNLA0012000701511

No sirds pateicamies ikvienam, gan privātiem ziedotājiem, gan juridiskām personām, kas jebkādā veidā un ar sev iespējamo ziedojumu ir atbalstījušas Grobiņas ev. lut. baznīcu un draudzi!