„Kas cilvēkiem nav iespējams, ir iespējams Dievam” Lk.18:27.

„Šie vārdi ir 2009.gada lozungs, ar kuriem iesākas arī LELB kalendārs un bīskapu uzrunas. Tieši šajā gadā top mūsu draudzes mājas lapa un šie vārdi vislabāk raksturo mūsu draudzes atdzimšanu un kalpošanu,” tā Grobiņas ev.lut. draudzes mācītās Gints Kronbergs.
G. Kronbergs ir draudzes mācītājs no 2006.gada 7.janvāra. Līdz ar šo datumu mācītājs ar savu ģimeni dzīvo Grobiņā. 2007.gada 19.augustā tika atklāta un iesvētīta draudzes mācītāja māja.
Draudzes mācītājs ir dzimis 1971.gada 16.maijā. Kalpošanas gaitas ir sācis 1993.gadā Vaiņodē. No 1995.gada ir norīkots izpildīt mācītāja vietu Vaiņodes un Embūtes draudzēs. Teoloģisko izglītību sācis 1995.gadā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. No 1998.gada līdz 2002.gadam ir mācījies un pabeidzis Pastorālās plūsmas studijas Rīgā, Lutera Akadēmijā. Ordinēts 2000.gada 31.jūlijā. Kalpojis Priekules draudzē no 2000.gada līdz 2003.gadam. Savukārt no 2003.gada līdz 2005.gadam turpinājis studijas Norvēģijā, Oslo baznīcfakultātē, kur ieguvis Maģistra grādu teoloģijā un filozofijā. Mācītājs ir arī LELB Virsvaldes loceklis no 2006.gada un mācītāju garīgās aprūpes Nozares vadītājs. Līdztekus šai kalpošanai mācītājs turpina kalpot latviešiem Norvēģijā, dodoties turp apmēram 7 reizes gadā. Mācītājs ir arī Ētikas pasniedzējs Liepājas Universitātē kopš 2005.gada.

Pēdējos gados Grobiņas ev.lut. draudze ir strauji augusi: no 2006.gada 86 draudzes locekļiem tā ir izaugusi līdz 320 draudzes locekļiem. Arī kristīto bērnu skaits ir pieaudzis un 2008.gda beigās tas sasniedza 121 bērnu.

Kopš 2000.gada ir daudz paveikts, lai atjaunotu dievnamu. Pirmais lielākais un nepieciešamākais darbs bija jumta seguma nomaiņa. Vēlāk dievnams tika atjaunots no iekšpuses: tika ierīkota apkure, ielikti jauni logi, atjaunotas sienas, grīda un izvietots jauns interjers. Pēdējie dievnama jaunumi ir lielāks zvans un bruģēta ieeja no vārtiem līdz dievnama durvīm.

Visi minētie darbi veikti, izmantojot draudzes līdzekļus. Draudze atguva savus īpašumus 50 ha platībā un 3 ēkas, kas draudzei piederēja līdz 1940.gadam. Apsaimniekojot šos īpašumus, draudze ieguva līdzekļus dievnama sakārtošanai.

Aicinām pievienoties ikvienu mūsu draudzei. Par draudzes locekli var kļūt katrs cilvēks LELB noteiktā kārtībā.