Svētdienas Skola notiek visu bērnu vecumiem.
Mācītāja pieņemšanas notiek iepriekš sazinoties e-pastā gintslaura@inbox.lv vai zvanot 26516653.


O K T O B R I S

23.oktobris – Dievkalpojums Grobiņā plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola
25.oktobris – Mācītāja pieņemšanas diena
27.oktobris – Mācītāja pieņemšanas diena
30.oktobris – Reformācijas dienas dievkalpojums plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola


N O V E M B R I S

1.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
3.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
6.novembris
 – Dievkalpojums Grobiņā plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola
8.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
10.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
13.novembris – Dievkalpojums Grobiņā plkst. 11:00, kalpo Evaņģēlists Pāvils Bobinskis, Svētdienas Skola
15.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
17.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
18.novembris – Ekumēnisks Valsts svētku dievkalpojums plkst. 10:00. (PRECIZĒTS)
20.novembris – Mūžības svētdiena plkst. 11:00  plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola
22.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
24.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena
27.novembris – 1 Advents plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola
29.novembris – Mācītāja pieņemšanas diena


D E C E M B R I S

1.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
4.decembris
 – 2 Advents plkst. 11:00, kalpo Māc. Jānis Gaisiņš, Svētdienas Skola
6.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
8.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
11.decembris – 3 Advents plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola
13.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
15.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
18.decembris – 4 Advents plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs, Svētdienas Skola
20.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
22.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
24.decembris – Ziemsvētku svētvakars plkst. 18:00
25.decembris – Ziemsvētki plkst. 11:00, kalpo Gints Kronbergs
27.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena
29.decembris – Mācītāja pieņemšanas diena