18.novembrī plkst. 18.00 baznīcā ekumenisks dievkalpojums